FIZIOinfo


FIZIOinfo ISSN: 1332-7909, UDK: 615.8
FIZIOinfo (Online) ISSN: 1847- 4888

FIZIOinfo je stručno-informativni časopis HZF-a čija je matična publikacija Physiotherapia Croatica. Izlazi jednom godišnje. Prvi broj otisnut je 2000. godine.

Urednici časopisa bili su:
  • 2000. - Pavica Gorupić
  • 2001. - Antun Jurinić
  • 2002. - Manuela Pešec
  • 2003. - 2006. - Antun Jurinić
  • 2007. - Sanja Vlašić
  • 2008. do danas - Marinela Jadanec Đurin

Članovi uredništva: Željko Cipčić, Katarina Ivanković, Antun Jurinić, Saša Pović, Vedran Tomašković, Marina Trumbetić.
E-mail uredništva: fizioinfo2000@gmail.com

Časopis Fizioinfo od broja 1, godište 10 (2009.) izlazi kao online časopis i dostupan je svima.


2023; 23(33)
PDF

2021; 20-21(30-31)
PDF

2022; 22(32)
PDF

2019; 18-19(28-29)
PDF

2017; 16-17(26-27)
PDF

2015; 15(25)
PDF

2014; 14(24)
PDF

2013; 13(1)
PDF

2011/12; 12(1-2)
PDF

2010; 11(2)
PDF

2010; 11(1)
PDF

2009; 10(2)
PDF

2009; 10(1)
PDF

Br. 1/2, godina IX

Br. 2, godina VIII

Br. 1, godina VIII

Br. 2, godina VII

Br. 1, godina VII

Br. 2, godina VI

Br. 1, godina VI
PDF

Br. 1/2, godina V
PDF

Br. 2, godina IV

Br. 1, godina IV

Br. 3/4, godina III

Br. 1/2, godina III

Br. 4, godina II

Br. 2/3, godina II

Br. 1, godina II

Br. 3/4, godina I

Br. 1/2, godina I