Zbornici

Zbornike možete kupiti na stručnim skupovima HZF-a (za termine pogledati u kalendar aktivnosti ) ili naručiti pouzećem. Cijena pojedinog zbornika iznosi 50,00 kuna. Zbornike koji su dostupni možete naručiti na e-mail: hrvatskizborfizioterapeuta@gmail.com, a uplaćuje se općom uplatnicom na žiro račun HZF-a: HR6423400091100207900 (opis plaćanja: zbornik).

Obavijest o uplati proslijediti putem e-maila hrvatskizborfizioterapeuta@gmail.com i obavezno navesti adresu na koju želite da Vam se pošalje zbornik.
 • Radovi i sažetci, Vodice
 • 20. - 23. 10. 2016.
 • Kongres fizioterapeuta s međunarodnim sudjelovanjem
 • ISSN 1846-9043
 • UDK 615.8
 • Radovi i sažetci, Opatija
 • 19. - 22. 11. 2015.
 • Kongres fizioterapeuta s međunarodnim sudjelovanjem
 • ISSN 1846-9043
 • UDK 615.8
 • Zbornik radova i sažetaka, Vukovar
 • 16. - 19. 10. 2014.
 • Kongres HZF-a s međunarodnim sudjelovanjem
 • ISBN 978-953-6849-14-7
 • EAN 9789536849147
 • Zbornik radova i sažetaka, Varaždin
 • 2012.
 • ISBN 978-953-6849-13-0
 • EAN 9789536849130
 • Zbornik radova simpozija u Vukovaru
 • 2010.
 • ISBN 978-953-6849-12-3
 • EAN 9789536849123
 • Zbornik radova Konferencije HZF-a, Donja Stubica
 • 2008.
 • ISBN 978-953-6849-11-6
 • EAN 9789536849116
 • Zbornik radova Kogresa u Vukovaru
 • 2007.
 • ISBN 978-953-6849-10-9
 • EAN 9789536849109
 • Zbornik radova Kongresa u Rovinju
 • 2006.
 • ISBN 953-6849-09-7
  978-953-6849-09-3
 • EAN 9789536849093
 • Zbornik sažetaka konferencije u Jezerčici
 • 2005.
 • ISSN 1332-7909
  2005; 6(Dodatak 2)
 • Zbornik sažetaka simpozija u Naftalanu, Ivanić Grad
 • 2005.
 • ISSN 1332-7909
  2005; 6(Dodatak 1)
 • Zbornik radova konferencije HZF-a
 • ISBN 953-6849-08-9
  978-953-6849-08-6
 • EAN 9789536849086
 • Zbornik radova 2. simpozija Reumatološkog društva fizioterapeuta
 • ISBN 953-6849-04-6
  978-953-6849-04-8
 • EAN 9789536849048
 • Zbornik radova 2. simpozija Ortopedskog-traumatološkog - športskog društva
 • ISBN 953-6849-06-2
  978-953-6849-06-2
 • EAN 9789536849062
 • Zbornik radova 2. simpozija Društva za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju, Zagreb
 • 2001.
 • ISBN 953-6849-07-0
  978-953-6849-07-9
 • EAN 9789536849079
 • Zbornik radova i sažetaka 1. simpozija Ortopedskog-traumatološkog-športskog društva, Zagreb
 • 2000.
 • ISBN 953-6849-00-3
  978-953-6849-00-0
 • EAN 9789536849000
 • Zbornik radova 1. simpozija Društva za respiratornu i kardiovaskularnu fizioterapiju
 • ISBN 953-6849-01-1
  978-953-6849-01-7
 • EAN 9789536849017
 • Zbornik radova 1. simpozija Društva neuroloških terapeuta
 • ISBN 953-6849-02-X
  978-953-6849-02-4
 • EAN 9789536849024