Nagrade HZF-a

Odlukom 7. Sabora HZF-a iz 2009. godine uvodi se nagrada - Povelja o proglašenju počasnim predsjednikom HZF-a, za najzaslužnije članove.

Počasni predsjednici i predsjednice HZF-a po godinama:
Godina Počasni predsjednik/predsjednica HZF-a
2010. Štefanija Sinković
2011. Jadranka Brozd
2015. Nevenka Rihtarić

Hrvatski zbor fizioterapeuta dodjeljuje brončanu, srebrnu i zlatnu plaketu svojim članovima na temelju kriterija propisanih Pravilnikom o vrednovanju stručne i profesionalne aktivnosti članova HZF-a. Također se prigodno dodjeljuju plakete pravnim i fizičkim osobama koji nisu članovi HZF-a za podršku razvoju fizioterapije u Hrvatskoj.

Brončana plaketa HZF-a dodjeljuje se za iznimnu stručnu i profesionalnu aktivnost članovima HZF-a u pravilu svake godine.

Srebrna plaketa HZF-a dodjeljuje se članovima koji su opetovano vrednovani kao najaktivniji.

Zlatna plaketa HZF-a dodjeljuje se prigodno za izniman doprinos razvoju fizioterapije u Hrvatskoj članovima HZF-a kao i fizičkim i pravnim osobama izvan HZF-a za podršku razvoju fizioterapije u Hrvatskoj.

Dobitnici plaketa HZF-a po godinama:
Godina Brončana plaketa Srebrna plaketa Zlatna plaketa
2002. Jadranka Brozd
2003. Nevenka Rihtarić B.T.L. d.o.o.
2004. Mirjana Ožegović Štefanija Sinković
Sanjica Vlašić
Željko Cipčić
Antun Jurinić
2005. Siniša Poznić Iskra Medical d.o.o.
2006. Jadranka Brozd Opća bolnica „Sveti Duh“
2007. Andreja Tokić
2008. Sanjica Vlašić
2009.
2010. Mirjana Grubišić
Zdravstveno veleučilište
Fokus Medical d.o.o.
De Plano d.o.o.
2023. Snježana Benko Meštrović
Marinela Jadanec Đurin
Manuela Filipec
Siniša Poznić
Tonći Šitić
Saša Pović

Prigodno, za velikih obljetnica fizioterapeuta u Hrvatskoj ili HZF-a dodjeljuju se i posebna priznanja.

Dobitnici posebnih priznanja po godinama:
Godina Povod Priznanje za suradnju
2010. 10 godina HZF-a Hrvatska udruga radnih terapeuta (HURT)
Hrvatska udruga za hipoterapiju (HUH)
Udruženje fizioterapeuta Tuzlanskog kantona